Skip to content

Werkwijze

Kernwaarden

Onze Professionals en Interim managers werken volgens de kernwaarden van Straight Management

Klantgericht:

Wij werken voor u, onze inzet is gericht op het realiseren van uw doelstellingen.

Wij passen ons aan:

Wij zijn te gast in uw organisatie en passen ons aan uw gebruiken, werktijden, formats en systemen.

Kritisch:

Wij zijn kritisch, maar op een positieve manier, u moet er beter van worden. Onze kennis en ervaring zetten we daarvoor in!

Transparant:

Wij werken open en transparant.

Tijdelijk en toch duurzaam:

Onze inzet is per definitie tijdelijk, niet langer dan nodig is. Maar wij maken afspraken, managen een afdeling of zetten ons als professional in vanuit een lange termijn perspectief.

Kwaliteitsstandaarden voor interim management

De opdracht wordt onderverdeeld in 5 fasen.

1

De start: (wat tref ik aan)

Vanaf de eerste dag is de interim manager verantwoordelijk voor een succesvolle opdracht. Dit betekent dat hij/zij ook verantwoordelijk is voor het ‘wegwijs’ worden in de organisatie. Hij/zij verzamelt bijvoorbeeld zelf alle relevante informatie t.a.v. formele bevoegdheden (mandaten, budgetbevoegdheden). De interim manager regelt indien nodig zelf zijn kennismaking met zijn afdeling of team, de key-spelers in de organisatie en organiseert frequent overleg met de opdrachtgever. In de start fase wordt de diagnose opgesteld. Bij bijzonderheden in de start fase wordt contact opgenomen met de schaduwmanager.

2

Het Plan van Aanpak: (wat pak ik aan)

Op basis van de diagnose wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarbij het plan qua diepgang en inhoud afgestemd is op de situatie: ‘eenvoudig’ en kort als het kan, alleen uitgebreid als het moet. Het Plan van Aanpak is concreet en geeft aan: wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen, wanneer is het klaar, wie of wat heb ik daarvoor nodig. M.a.w. het geeft inzicht in de acties die de interim manager gaat ondernemen en kan door de opdrachtgever worden gebruikt om de voortgang te volgen. Het Plan wordt na goedkeuring door de opdrachtgever ook aan de afdeling/het team verstrekt vanuit de kernwaarde Transparantie. Het Plan wordt besproken met de schaduwmanager voordat het wordt voorgelegd aan de opdrachtgever.

0

Uitvoering van de opdracht: (wat doe ik)

Het plan is leidraad voor de uitvoering van de opdracht waarbij frequente afstemming met de opdrachtgever belangrijk is. Afhankelijk van de duur van de opdracht wordt er tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever. Tussenrapportages worden t.k.n. verstrekt aan de schaduwmanager. De interim manager biedt meerwaarde in de uitvoering! Zijn/haar optreden kenmerkt zich door een onafhankelijke professionele houding. Voorbeeld gedrag, afspraken nakomen, hulpvaardigheid, positief denken, ‘tactisch handelen’ in combinatie met ‘managen met lef’ zijn vanzelfsprekendheden. Tijdens de uitvoering van de opdracht neemt de schaduwmanager contact op met de opdrachtgever om de inzet van de interim manager te bespreken.

0

Afronding van de opdracht (wat laat ik achter)

Ons inzien is draagvlak de belangrijkste pijler voor een goede overdracht en voor borging van bereikte resultaten en afspraken, dat is de basis. Uiteraard wordt de opdracht afgerond met een overdrachtsdocument. Daarnaast worden alle opgeleverde stukken tijdens de opdracht waaronder opgestelde adviezen, P en C producten, verslagen van functionering -en beoordelingsgesprekken overgedragen aan de opvolger of opdrachtgever. Aan de opdrachtgever wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

0

Nazorg (kunnen we nog iets betekenen)

De schaduwmanager van Straight Management neemt na afronding van de opdracht contact op met de opdrachtgever. Graag kijken we terug om van te leren om u opnieuw, nog beter, van dienst te zijn. De interim manager is daarnaast graag bereid om gedurende twee maanden na de opdracht vragen te beantwoorden.

Verzoek tot terugbellen